Επικοινωνία

Η «DOUSISCOM» ήδη από την πρώτη ημέρα της δημιουργία της, προωθεί και στηρίζει την άμεση επικοινωνία με το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Σκοπός της είναι να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή τόσο στα προϊόντα που επιθυμεί όσο και στην ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση και ανταπόκριση σε πιθανές διευκρινήσεις και ερωτήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

  • Τηλ.: 210 6858190-1
  • Φαξ: 210 6858189
  • e-mail: info[at]dousiscom.gr
  • Παύλου Μπακογιάννη 34, Μεταμόρφωση, 14451